شرایط و قوانین سایت برای مشتری

ثبت سفارش فقط از طریق سایت انجام می پذیرد. قیمت گذاری هزینه ترجمه توسط هر مترجم برای درخواست کاربر (براساس مدت زمان تحویل، رتبه مترجم، نوع متن و … ) پیشنهاد می شود. بررسی و تعیین قیمت ترجمه، به صورت رایگان می باشد.

در صورتی که هزینه های ترجمه برای شما مورد قبول نیست، انتخاب مترجم پس از بررسی فایل، اجباری نمی باشد.

برای انجام ترجمه، لازم است %۲۰ هزینه ترجمه، قبل از شروع ترجمه پرداخت شود. این مبلغ تا زمان تحویل ترجمه به کاربر در اختیار مترجم قرار نمی گیرد و فقط به منظور ودیعه می باشد. واریز پیش پرداخت برای حصول اطمینان از تصمیم شما جهت انجام ترجمه می باشد.

تحویل فایل ترجمه فقط از طریق سایت انجام می شود.

فایل ترجمه، تایپ شده تحویل کاربر داده می شود. لازم است کار صفحه آرایی و استاندارد سازی توسط کاربر انجام گیرد و صفحه آرایی برعهده مترجم نمی باشد.

تمامی ارتباطات بین مشتری و مترجم از طریق سایت انجام شده و توسط مدیر مترجمان کنترل می گردد. مشتری حق ندارد هیچ گونه اطلاعات تماس (تلفن، ایمیل، سایت، IDD شبکه های اجتماعی و …) را در اختیار مترجم (از طریق فایل یا …) قرار دهد. در صورت مشاهده، حساب کاربری بدون اطلاع قبلی مسدود خواهد شد.

کاربر موظف است پس از ارسال فایل ترجمه، ۸۰% هزینه باقی مانده را قبل از دانلود فایل ترجمه پرداخت نماید.

سایت Trans4u.ir حق تغییر در قوانین را برای خود محفوظ می داند و این قوانین و شرایط ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند. لطفا به صورت دوره ای این صفحه را مطالعه فرمایید.

تاریخ آخرین تغییر شرایط و قوانین سایت برای مشتری: ۱۳۹۴/۰۹/۱۵