ترجمه به انگلیسی سکوت نشانه رضایت است

ترجمه به انگلیسی سکوت نشانه رضایت است

Silence is the sign of satisfaction سکوت نشانه رضایت است چگونه سفارش ترجمه متن دهیم؟ به آسانی می توانید سفارش ترجمه متن انگلیسی یا فارسی در سایت ثبت کنید. ترجمه متن پزشکی، عمران، معماری، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، روانشناسی و … تنها با چند کلیک. ارسال سفارش ترجمه زبان بدانیم: هر روز یک درس کوتاه[…]