ترجمه مردان بزرگ، بزرگ زاده نیستند

ترجمه مردان بزرگ، بزرگ زاده نیستند

Great : گِرِیت ɡreɪt Great men are not born great. They grow great … مردان بزرگ، بزرگ زاده نیستند، بلکه بزرگ می شوند. چگونه سفارش ترجمه متن دهیم؟ به آسانی می توانید سفارش ترجمه متن انگلیسی یا فارسی در سایت ثبت کنید. ترجمه متن پزشکی، عمران، معماری، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، روانشناسی و … تنها[…]