ترجمه خوردیم به بن بست یا کارمون گره خورد به انگلیسی

ترجمه خوردیم به بن بست یا کارمون گره خورد به انگلیسی

We hit the wall خوردیم به بن بست (کارمون گره خورد)   چگونه سفارش ترجمه متن دهیم؟ به آسانی می توانید سفارش ترجمه متن انگلیسی یا فارسی در سایت ثبت کنید. ترجمه متن پزشکی، عمران، معماری، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، روانشناسی و … تنها با چند کلیک. ارسال سفارش ترجمه زبان بدانیم: هر روز یک[…]

ترجمه خودشه

ترجمه خودشه

Bingo! وقتی یهو به نتیجه ای که می خواید می رسید، میگید خودشه! چگونه سفارش ترجمه متن دهیم؟ به آسانی می توانید سفارش ترجمه متن انگلیسی یا فارسی در سایت ثبت کنید. ترجمه متن پزشکی، عمران، معماری، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، روانشناسی و … تنها با چند کلیک. ارسال سفارش ترجمه زبان بدانیم: هر روز[…]