ترجمه می سوزیم و می سازیم

ترجمه می سوزیم و می سازیم

We grin and bear! می سوزیم و می سازیم! چگونه سفارش ترجمه متن دهیم؟ به آسانی می توانید سفارش ترجمه متن انگلیسی یا فارسی در سایت ثبت کنید. ترجمه متن پزشکی، عمران، معماری، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، روانشناسی و … تنها با چند کلیک. ارسال سفارش ترجمه زبان بدانیم: هر روز یک درس کوتاه برای[…]

زبان بدانیم: خیلی زود دیر میشه

ترجمه خیلی زود دیر میشه

One day you will wake up, and realize there isn’t any more time left to do the things you’ve always wanted. Do it NOW. یه روز ؛ از خواب پا میشی و میبینی که هیچ وقتی برای انجام کارایی که همیشه میخواستی نمونده… همین حالا انجامشون بده … چگونه سفارش ترجمه متن دهیم؟ به آسانی[…]